מכלוף, ירושלים, חורף 2009. מטבח רחב ידיים בדלתות שלייפלק מחורצות לרוחב, ושיש כהה המשתלב עם האגוז האפריקאי
המקושקש בבר הגבוה ובמדפים שמעליו. חיפוי הסוקל מאותו השיש של המשטח העליון נותן למטבח מסגרת ייחודית.

הבא הקודם