מיניי, מכבים, חורף 2014. מטבח ארוך נעים ובהיר עם אי המשלב עץ ושלייפלק באופן ייחודי ובלתי שגרתי. בעלי הבית בחרו לחפות גם את סוקל
המטבח בעץ תואם למשטח ליצירת קשר בין החלקים. עיצוב: יון מיניי

הבא הקודם