גורן, תל אביב, אביב 2008. מטבח שלייפלק חלק עם דגש רב על פונקציונליות ואסתטיקה.
במרכז האי הפונה לפינת האוכל שובצו כיריים רחבות ומיוחדות. עיצוב: אורית כהן

הבא הקודם